Skype

The Anturus Team have teamed up with Skype in the Classroom to bring you adventures and stories from the field! We will soon be taking bookings for more live Skype in the Classroom calls!

Mae’r Tîm Anturus wedi ymuno â Skype yn yr Ystafell Ddosbarth i ddod ag anturiaethau a straeon o’r maes! Cyn bo hir, byddwn yn cymryd archebion ar gyfer mwy o Skype byw yn y galwadau Ystafell Ddosbarth!

 

 

 

X